*/?>

grimstad


BigFoot Car Detailing Centre

Dove Siamo

Bigfoot Car Detailing Centre Grimstad

Indirizzo: Industriveien 25, 4879 Grimstad

Orari: 08:00 – 16:00

Tel.: +47 400 18 189

Facebook: facebook.com/BigfootCarDetailingCentreGrimstad

Site: www.xobilpleie.no

E-mail: post@xobilpleie.no

Città: Grimstad

Stato:Norway

I nostri servizi

BIGFOOT CAR DETAILING CENTRE GRIMSTAD

Bigfoot Car Detailing Centre Grimstad ha iniziato a Industriveien 25, Østerhus, Grimstad, ottobre 2017. Siamo il primo centro di assistenza auto di questo tipo in Norvegia e nella regione nordica e 4 a livello globale. Più che mai, e in un Bigfoot Center c’è sempre qualità in ogni aspetto del sedile alto. Offriamo una cura professionale per l’auto e trasportiamo tutto da un semplice lavaggio a un trattamento di verniciatura avanzato che fa risplendere l’auto. Se la tua auto è nuova o non è così nuova, vorremmo dare un’occhiata e consigliare sul tipo di trattamento che consigliamo. Tutti sono i benvenuti da noi, che tu guidi Lada o la Ferrari, sei il benvenuto in una bella chiacchierata con la cura dell’auto.

Mettiamo il cliente al massimo livello e faremo il meglio per te e la tua auto. Le azioni delle autorità nel settore dell’assistenza automobilistica continuano a rivelare giocatori spazzatura nel mercato che non rispettano le leggi e le normative in materia di ambiente di lavoro, ambiente, HSE, ecc. Stiamo facendo del bene per le relazioni ordinate sotto ogni aspetto. Siamo membri dell’Associazione per i centri di assistenza auto in tutto il paese – REN BIL e siamo diventati certificati fitosanitari ambientali il 15 maggio 2018 Ti manca una nuova sensazione di macchina? Porta la tua auto e vieni a fare una bella chiacchierata e ti aiuteremo a riprenderla. Se sei stato sfortunato e hai danneggiato i sedili in pelle, o se hanno bisogno di un aggiornamento, possiamo ripararli.

 

ET DETAILING OG BILPLEIE SENTER I GRIMSTAD

Bigfoot Car Detailing Centre Grimstad startet opp i Industriveien 25, Østerhus i Grimstad oktober 2017. Vi er det første bilpleiesenteret av denne typen i Norge og Norden og det 4 på verdens basis. Flere kommer til etter hvert, og i et Bigfoot Centre står alltid kvalitet i alle ledd i høysetet. Vi tilbyr profesjonell bilpleie og utfører alt fra en enkel vask til avansert lakk behandling som får bilen til å skinne igjen. Er bilen din ny eller ikke fullt så ny, tar vi gjerne en kikk på den og kommer med råd om hva slags behandling vi anbefaler. Alle er velkommen til oss, enten du kjører Lada eller Ferrari er du hjertelig velkommen til en hyggelig bilpleie prat.

Vi setter kundebehandling i høysetet og vil gjøre det beste for deg og bilen din. Myndighetenes aksjoner i bilpleiebransjen avdekker stadig useriøse aktører i markedet som ikke forholder seg til lover og regler innen arbeidsmiljø, miljø, HMS, osv. Vi går god for ordnede forhold i alle ledd. Vi er medlem av interesseorganisasjonen for bilpleiesentre i hele landet – REN BIL og og ble Miljøfytårn sertifisert 15. mai 2018 Savner du ny bil følelsen? Ta med bilen og kom innom for en hyggelig prat, så skal vi hjelpe deg å få den tilbake. Har du vært uheldig og fått en skade på skinnsetene, eller de trenger en oppfriskning, kan vi reparere disse.